Nyheder i E-bøgerhttp://www.saxo.com/dk/boeger/e-boeger?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS(c) 2014, SAXO.com. All rights reserved.60Upton Plays: 1<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"><a href="http://www.saxo.com/dk/upton-plays-1_judy-upton_epub_9781408117941?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS"><img src="http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=17001378&Width=100&Style=shadow" border="0"></a></td><td width="10">&nbsp;</td><td valign="top"><i>af Judy Upton</i><p></p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><b>Sprog:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Engelsk</td></tr><tr><td><b>Indbinding:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>ePub</td></tr><tr><td><b>Forlag:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Bloomsbury Publishing</td></tr><tr><td><b>Udgivet:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>25-07-2014</td></tr></table><p></p>&quote;Judy Upton's a playful writer who likes nothing better than to upset expectations&quote; IndependentAshes and Sand: &quote;Searing, brutal...Judy Upton's vicious little hand grenade of a play explodes onto the stage...her writing blazes with anger about the waste of a generation with no hopes&quote; Independent&quote;Sunspots confirms Upton as one of the most promising writers working in London at present&quote; What's OnPeople on the River: &quote;A skilfully written and entertainingly hard-nosed look at the victim culture of tabloid telly&quote; Time OutStealing Souls: &quote;The writing is diamond hard, slippery and clear like thin ice covering a particularly murky pond&quote; GuardianKnow Your Rights: &quote;A moving and accomplished piece...Upton's play can dispense with arguments and right-on statements because in creating characters she develops situation.&quote; The Times<p></p><a href="http://www.saxo.com/dk/upton-plays-1_judy-upton_epub_9781408117941?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS">Læs mere</a></td></tr></table>http://www.saxo.com/dk/upton-plays-1_judy-upton_epub_9781408117941?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSSFri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMTKort Blik<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"><a href="http://www.saxo.com/dk/kort-blik_pdf_SX17932637?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS"><img src="http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=17932637&Width=100&Style=shadow" border="0"></a></td><td width="10">&nbsp;</td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><b>Sprog:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Dansk</td></tr><tr><td><b>Indbinding:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>PDF</td></tr><tr><td><b>Forlag:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>BELBOOKS - BOOKS FOR EASY LIVING www.belbooks.dk</td></tr><tr><td><b>Udgivet:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>25-07-2014</td></tr></table><p></p>Samling af digter - om liv, død, fortvivelse og overlevelse.....<p></p><a href="http://www.saxo.com/dk/kort-blik_pdf_SX17932637?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS">Læs mere</a></td></tr></table>http://www.saxo.com/dk/kort-blik_pdf_SX17932637?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSSFri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMTMomsloven 2014<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"><a href="http://www.saxo.com/dk/momsloven-2014_pdf_9788740482560?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS"><img src="http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=18540814&Width=100&Style=shadow" border="0"></a></td><td width="10">&nbsp;</td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><b>Sprog:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Dansk</td></tr><tr><td><b>Indbinding:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>PDF</td></tr><tr><td><b>Forlag:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>eLex</td></tr><tr><td><b>Udgivet:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>25-07-2014</td></tr></table><p></p>E-bog med alle pr. 8. marts 2014 offentliggjorte og ikrafttrådte ændringslove indarbejdet. Herudover vil du i lovteksten finde links til hovedloven og alle ændringslove/lovforarbejder i det omfang disse stilles til rådighed af Retsinformation. Endvidere vil du finde links til momsbekendtgørelsen i forlængelse af alle bemyndigelsesbestemmelser. Ved afvikling af læsningen gennem Adobe Reader eller Adobe Digital Editions - som du kan downloade gratis gennem E-bogen - får du mulighed for: A: Søge i lovteksten. B: Indlægge bogmærker. C: Indlægge egne noter. D: Highlighte vigtige passager i lovteksten.  Se eksempel på afvikling af læsningen gennem Adobe Digital Editions på følgende websted: http://lovsamlingen.dk/index.php/1581641  SOMMERTILBUD: Mail kopi af købsordre til post@lovsamlingen.dk og få fremsendt E-bøgerne Lovsamlingen 2014, Juridisk ordbog 2014 samt Blanketsamlingen 2013 uden beregning (værdi kr. 300).Momsloven omhandler: afgiftspligtige transaktioner afgiftsgrundlaget afgiftssatsen afgiftsgodtgørelse afgiftstilsvaret<p></p><a href="http://www.saxo.com/dk/momsloven-2014_pdf_9788740482560?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS">Læs mere</a></td></tr></table>http://www.saxo.com/dk/momsloven-2014_pdf_9788740482560?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSSFri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMTAktieavancebeskatningsloven 2014 <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"><a href="http://www.saxo.com/dk/aktieavancebeskatningsloven-2014_pdf_9788740409536?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS"><img src="http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=18640229&Width=100&Style=shadow" border="0"></a></td><td width="10">&nbsp;</td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><b>Sprog:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Dansk</td></tr><tr><td><b>Indbinding:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>PDF</td></tr><tr><td><b>Forlag:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>eLex</td></tr><tr><td><b>Udgivet:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>25-07-2014</td></tr></table><p></p>E-bog med aktieavancebeskatningsloven som den er gældende for indkomståret 2014. Desuden er der med et enkelt klik adgang til lovbemærkningerne for såvel hovedloven som alle efterfølgende ændringslove. Desuden adgang til 10 bekendtgørelser og skrivelser samt 187 afgørelser fra Retsinformation, samt direkte links til afgørelser fra Landsskatten samt Skatterådet. Herudover link til Den juridiske Vejledning 2014-1 samt satser for 2014. Endvidere mulighed for søgning og indlæggelse af egne kommentarer ved afvikling gennem Adobe Digital Editions som du kan downloade gratis gennem E-bogen. Se eksempel på afvikling af læsningen gennem Adobe Digital Editions på følgende websted: http://lovsamlingen.dk/index.php/1581641 SOMMERTILBUD: Mail kopi af købsordre til post@lovsamlingen.dk og få fremsendt E-bøgerne Lovsamlingen 2014, Juridisk ordbog 2014 samt Blanketsamlingen 2013 uden beregning (værdi kr. 300).Aktieavancebeskatningsloven omhandler følgende begreber: Gevinst og tab omsættelige investeringsbeviser hovedaktionæraktier datterselskabsaktier mellemholdingsselskab porteføljeaktiebesidder koncernselskabsaktier konvertible obligationer tegningsretter FIFO-princippet afståelsessummer aktier med boligret likvidationsprovenue kapitalfondspartnere andele i andelsforeninger andelsbeviser investeringsselskab investeringsforeningsbeviser gennemsnitsmetoden kapitalejer<p></p><a href="http://www.saxo.com/dk/aktieavancebeskatningsloven-2014_pdf_9788740409536?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS">Læs mere</a></td></tr></table>http://www.saxo.com/dk/aktieavancebeskatningsloven-2014_pdf_9788740409536?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSSFri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMTBoafgiftsloven 2014<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"><a href="http://www.saxo.com/dk/boafgiftsloven-2014_pdf_9788740457285?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS"><img src="http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=18641830&Width=100&Style=shadow" border="0"></a></td><td width="10">&nbsp;</td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><b>Sprog:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Dansk</td></tr><tr><td><b>Indbinding:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>PDF</td></tr><tr><td><b>Forlag:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>eLex</td></tr><tr><td><b>Udgivet:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>25-07-2014</td></tr></table><p></p>E-bog med de pr. 16. februar 2014 offentliggjorte lovændringer indarbejdet. Indarbejdningen sker således, at lovtekst der tilkommer er markeret med grønt, medens lovtekst der bortfalder er markeret med rødt. Begge markeringer er bærer af links til ikrafttrædelsesbestemmelsen og derfra igen til lovbemærkningerne. Endvidere er der anvisning på hvordan du kan finde lovbemærkninger i det omfang disse stilles til rådighed af Retsinformation. Herudover er der links til 12 bekendtgørelser og cirkulærer samt 27 afgørelser. Ved afvikling af læsningen gennem Adobe Reader eller Adobe Digital Editions får du mulighed for: A: Søge i lovteksten. B: Indlægge bogmærker. C: Indlægge egne noter. D: Highlighte vigtige passager i lovteksten. Se eksempel på afvikling af læsningen gennem Adobe Digital Editions på følgende websted: http://lovsamlingen.dk/index.php/1581641  SOMMERTILBUD: Mail kopi af købsordre til post@lovsamlingen.dk og få fremsendt E-bøgerne Lovsamlingen 2014, Juridisk ordbog 2014 samt Blanketsamlingen 2013 uden beregning (værdi kr. 300). Boafgiftsloven omhandler: Afgift af dødsboer Afgift af gaver boafgift tillægsboafgift afgiftsgrundlaget gaveafgft<p></p><a href="http://www.saxo.com/dk/boafgiftsloven-2014_pdf_9788740457285?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS">Læs mere</a></td></tr></table>http://www.saxo.com/dk/boafgiftsloven-2014_pdf_9788740457285?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSSFri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMTDødsboskatteloven 2014<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"><a href="http://www.saxo.com/dk/doedsboskatteloven-2014_pdf_9788740491722?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS"><img src="http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=18641894&Width=100&Style=shadow" border="0"></a></td><td width="10">&nbsp;</td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><b>Sprog:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Dansk</td></tr><tr><td><b>Indbinding:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>PDF</td></tr><tr><td><b>Forlag:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>eLex</td></tr><tr><td><b>Udgivet:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>25-07-2014</td></tr></table><p></p>E-bog med dødsboskatteloven som den er gældende for indkomståret 2014. Det betyder at ændringslove til og med Lov nr. 792 af 28. juni 2013 er indarbejdet. Overalt i lovteksten vil du finde links til hovedloven og efterfølgende ændringslove. Hvis lovforarbejderne stilles til rådighed af Retsinformation (tilbage til 1998) vil der være linket til disse. Herved får du et meget betydningsfuldt fortolkningsværktøj stillet til rådighed med et enkelt klik. Herudover er der links til afgørelser afsagt af Landsskatteretten og Skatterådet, Den juridiske Vejledning 2014-1 samt satser og grænsebeløb for 2014. Ved afvikling af læsningen gennem Adobe Digital Editions - som du kan downloade gratis gennem E-bogen - får du adgang til: A: Overblik over alle dine E-bøger. B: Søgning i lovteksten. C: Indlægge egne kommentarer. D: Indlægge bogmærker. E: Detaljeret indholdsfortegnelse. Se eksempel på afvikling af læsningen gennem Adobe Digital Editions på følgende websted: http://lovsamlingen.dk/index.php/1581641 SOMMERTILBUD: Mail kopi af købsordre til post@lovsamlingen.dk og få fremsendt E-bøgerne Lovsamlingen 2014, Juridisk ordbog 2014 samt Blanketsamlingen 2013 uden beregning (værdi kr. 300). Dødsboskatteloven omhandler begreber som: dødsboskat mellemperiodeskat skæringsdag afsluttende skatteansættelse mellemperiodebeskatning bobeskatningsperioden bobeskatningsindkomsten succession uskiftet bo mellemperioden skattefritagne boer boudlæg<p></p><a href="http://www.saxo.com/dk/doedsboskatteloven-2014_pdf_9788740491722?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS">Læs mere</a></td></tr></table>http://www.saxo.com/dk/doedsboskatteloven-2014_pdf_9788740491722?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSSFri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMTBogføringsloven 2014<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"><a href="http://www.saxo.com/dk/bogfoeringsloven-2014_pdf_9788740499087?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS"><img src="http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=18679853&Width=100&Style=shadow" border="0"></a></td><td width="10">&nbsp;</td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><b>Sprog:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Dansk</td></tr><tr><td><b>Indbinding:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>PDF</td></tr><tr><td><b>Forlag:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>eLex</td></tr><tr><td><b>Udgivet:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>25-07-2014</td></tr></table><p></p>E-bog med alle pr. 16. februar 2014 offentliggjorte ændringslove tilføjet således, at lovtekst der tilkommer efter den seneste lovbekendtgørelse er markeret med grønt, medens lovtekst der bortfalder er markeret med rødt. For begge markeringer gælder, at de er bærer af et link til ikrafttrædelsesbestemmelsen og derfra igen til lovbemærkningerne. Ældre lovtekst er også bærer af et link til lovbemærkningerne. Med Adobe Reader eller Adobe Digital Editions får du mulighed for: A: Søge i lovteksten. B: Indlægge bogmærker. C: Indlægge egne noter. D: Highlighte vigtige passager i lovteksten. Se eksempel på afvikling af læsningen gennem Adobe Digital Editions på følgende websted: http://lovsamlingen.dk/index.php/1581641   SOMMERTILBUD: Mail kopi af købsordre til post@lovsamlingen.dk og få fremsendt E-bøgerne Lovsamlingen 2014, Juridisk ordbog 2014 samt Blanketsamlingen 2013 uden beregning (værdi kr. 300). Bogføringsloven omhandler: Bogføringspligt Generelle krav til bogføring Registreringer og dokumentation Opbevaring af regnskabsmateriale Offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale<p></p><a href="http://www.saxo.com/dk/bogfoeringsloven-2014_pdf_9788740499087?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS">Læs mere</a></td></tr></table>http://www.saxo.com/dk/bogfoeringsloven-2014_pdf_9788740499087?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSSFri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMTSydlandske Nætter - Novellesamling<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"><a href="http://www.saxo.com/dk/sydlandske-naetter-novellesamling_pdf_9788740470505?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS"><img src="http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=18806532&Width=100&Style=shadow" border="0"></a></td><td width="10">&nbsp;</td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><b>Sprog:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Dansk</td></tr><tr><td><b>Indbinding:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>PDF</td></tr><tr><td><b>Forlag:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Ordlaboratoriet</td></tr><tr><td><b>Udgivet:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>25-07-2014</td></tr></table><p></p>Alle 4 noveller i serien Sydlandske Nætter.1. Kreta -  Ida ankommer til Kreta uden sin kuffert og render ind i den sexede bar- og restaurantejer Christos kun iført venindens alt for lille bikini. En sommerflirt i baren bliver til en hed nat på en yacht. 2. Barcelona - Thea efterlader sit kontorjob for en weekend, men efter mødet med den spanske Luis bliver hun aldrig den samme. Strandflirt bliver til ferieforelskelse og Thea udforsker sider af sig selv, hun havde glemt eksisterede. 3. Mallorca - Da Stephanie siger ja til at være hushjælp i en millionærvilla på Mallorca i sommerferien, ved hun ikke at huset også kommer med et styks charmerende og sexet rigmand.4. Nice - Caroline møder Jean-Luc til et bryllup i det franske og kaster sig ud i at opleve fuldbyrdet og ægte joie de vivre.  Pga. bogens erotiske indhold er den kun egnet for læsere over 18 år.<p></p><a href="http://www.saxo.com/dk/sydlandske-naetter-novellesamling_pdf_9788740470505?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS">Læs mere</a></td></tr></table>http://www.saxo.com/dk/sydlandske-naetter-novellesamling_pdf_9788740470505?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSSFri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMTSydlandske Nætter <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"><a href="http://www.saxo.com/dk/sydlandske-naetter_epub_9788740495263?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS"><img src="http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=18806533&Width=100&Style=shadow" border="0"></a></td><td width="10">&nbsp;</td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><b>Sprog:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Dansk</td></tr><tr><td><b>Indbinding:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>ePub</td></tr><tr><td><b>Forlag:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Ordlaboratoriet</td></tr><tr><td><b>Udgivet:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>25-07-2014</td></tr></table><p></p>Alle 4 noveller i serien Sydlandske Nætter.1. Kreta -  Ida ankommer til Kreta uden sin kuffert og render ind i den sexede bar- og restaurantejer Christos kun iført venindens alt for lille bikini. En sommerflirt i baren bliver til en hed nat på en yacht. 2. Barcelona - Thea efterlader sit kontorjob for en weekend, men efter mødet med den spanske Luis bliver hun aldrig den samme. Strandflirt bliver til ferieforelskelse og Thea udforsker sider af sig selv, hun havde glemt eksisterede. 3. Mallorca - Da Stephanie siger ja til at være hushjælp i en millionærvilla på Mallorca i sommerferien, ved hun ikke at huset også kommer med et styks charmerende og sexet rigmand.4. Nice - Caroline møder Jean-Luc til et bryllup i det franske og kaster sig ud i at opleve fuldbyrdet og ægte joie de vivre.  Pga. bogens erotiske indhold er den kun egnet for læsere over 18 år.<p></p><a href="http://www.saxo.com/dk/sydlandske-naetter_epub_9788740495263?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS">Læs mere</a></td></tr></table>http://www.saxo.com/dk/sydlandske-naetter_epub_9788740495263?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSSFri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMTPensionsbeskatningsloven 2014<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top"><a href="http://www.saxo.com/dk/pensionsbeskatningsloven-2014_pdf_SX18977595?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS"><img src="http://images.saxo.com/ItemImage.aspx?ItemID=18977595&Width=100&Style=shadow" border="0"></a></td><td width="10">&nbsp;</td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><b>Sprog:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>Dansk</td></tr><tr><td><b>Indbinding:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>PDF</td></tr><tr><td><b>Forlag:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>eLex</td></tr><tr><td><b>Udgivet:</b></td><td width="10">&nbsp;</td><td>25-07-2014</td></tr></table><p></p>E-bog med A: Opdateret lovtekst. B: Adgang til lovforarbejder i det omfang disse stilles til rådighed af Retsinformation med et enkelt klik. C: Adgang til bekendtgørelser og afgørelser D: Adgang til søgning og indlægge egne noter gennem Adobe Digital Editions.  Se eksempel på afvikling af læsningen gennem Adobe Digital Editions på følgende websted: http://lovsamlingen.dk/index.php/1581641   SOMMERTILBUD: Mail kopi af købsordre til post@lovsamlingen.dk og få fremsendt E-bøgerne Lovsamlingen 2014, Juridisk ordbog 2014 samt Blanketsamlingen 2013 uden beregning (værdi kr. 300).<p></p><a href="http://www.saxo.com/dk/pensionsbeskatningsloven-2014_pdf_SX18977595?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSS">Læs mere</a></td></tr></table>http://www.saxo.com/dk/pensionsbeskatningsloven-2014_pdf_SX18977595?utm_campaign=Sociale+aktiviteter&utm_source=Nye+produkter+i+kategori&utm_medium=RSSFri, 25 Jul 2014 00:00:00 GMT